Briggen säljer för 609 miljoner i Malmö
Bild: Hansa Köpgalleria i Malmö, Briggen.se

Briggen säljer för 609 miljoner i Malmö

Stadsutveckling

13 oktober 2014

Castellums dotterbolag i Malmö, Briggen, säljer köpgallerian Hansa för 609 mijoner. 

Fastighets AB Briggen, Castellums dotterbolag i Malmö, har sålt Hansa köpgalleria. Hansa består av två fastigheter om totalt 40 500 kvm varav 13 700 kvm är butiksyta, 9 200 kvm kontor, 9 400 kvm garage, 5 400 kvm bostäder samt 2 800 kvm utbildningslokaler.

"Hansa är en av våra få större gallerior och affären innebär en renodling av Castellums portfölj. Malmö och Öresundregionen är och kommer fortsätta vara en av våra viktigaste tillväxtregioner för utveckling av verksamheten" säger Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum och ordförande i Fastighets AB Briggen.

Försäljningen uppgick till 609 Miljoner kronor netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 27 Miljoner, vilket var i linje med senaste värdering.

För mer information om Malmös och Lunds fastighetsutveckling, se konferens: Malmös Fastighetsmarknad: 65 Miljarder i utvecklingspotential.

Frånträde sker den 17 oktober 2014.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Briggen, 

För övrig information, kontakta: ¨

Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum och ordförande i Fastighets AB Briggen, Email: Henrik.saxborn@castellum.se