Branschen positiv till ny bostadsminister Johan Danielsson, med en bakgrund inom LO och som EU-parlamentariker, blir ny bostadsminister.

Branschen positiv till ny bostadsminister

Personnytt

1 december 2021

Johan Danielsson (s) utsågs igår till ny bostadsminister. En rad ledande branschföreträdare ser positivt på valet men har långa önskelistor till den nye minstern.

Johan Danielsson har sedan 2019 arbetat som EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och han har en bakgrund på LO där han arbetat som EU-samordnare.

I den nya regeringen blir han ny bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Bostadsfrågan blir därmed kvar på arbetsmarknadsdepartementet.

Positiva kommentarer - men många krav

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Johan Danielsson. Det finns flera frågor inom bostadspolitiken som är angelägna att lösa. Det behövs balanserade ekonomiska villkor mellan det ägda och hyrda boendet, ett ökat bostadsbyggande och regeringen behöver hitta vägar framåt i den sociala bostadspolitiken. Inte minst då utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning lämnar sitt betänkande i mars, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta. 

– Vi välkomnar Johan Danielsson som ny bostadsminister. Det finns många utmaningar på bostadsmarknaden att ta tag i. En av de viktigaste frågorna är att skapa en bostadsmarknad som ger fler möjlighet att få en bostad. Vi välkomnar att frågan om att motverka svarthandel med hyresrätter finns med i regeringsförklaringen, säger Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna Sverige.

– På flera orter där de nya gröna industrierna växer fram är investeringsstödet en förutsättning för att kunna bygga hyresrätter med rimliga hyror. Det skulle drabba dem särskilt hårt. Budgeten som röstades igenom riksdagen avskaffade stödet, det är jag den första att beklaga. Men nu måste regeringen hitta vägar för att istället avveckla stödet successivt, så att marknaden får en chans att anpassa sig, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Vi på HSB instämmer i att bostadspolitiken i hög grad handlar om välfärd. Det behövs en ny social bostadspolitik. Inte minst behöver vi se till att förbättra villkoren för det stora antal unga vuxna som idag stängs ute från bostadsmarknaden. En av de allra viktigaste frågorna just nu är att få utredningen kring startlån för förstagångsköpare på bostadsmarknaden i mål, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. 

– Trösklarna in på bostadsmarknaden har blivit alldeles för höga. Det är kort om tid, men finns det vilja så har Johan Danielsson förutsättningar att göra det betydligt lättare för grupper som idag möter skyhöga trösklar in till det ägda boendet, som unga, frånskilda, nya svenskar och studenter, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se