Bra Q2 men Fastpartner ser osäkerhet gällande kontor – För större företag är vi mer osäkra, men i de uthyrningsdiskussioner vi har fört under kvartalet har vi märkt en vilja att betala för en högkvalitativ produkt, säger Sven-Olof Johansson i en kommentar gällande kontorsmarknaden

Bra Q2 men Fastpartner ser osäkerhet gällande kontor

Ekonomi

7 juli 2021

Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultatet för Q2 2021. Men VD Sven-Olof Johansson ser en osäker kotorsmarknad framåt.

Fastpartner ökar förvaltningsresultat under Q2 med 2,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Även hyresintäkterna ökade - till 459,6 miljoner kronor jämfört med 444,5 i Q2 2020, en ökning med 3,4 procent.

Men VD Sven-Olof Johansson lyfter fram osäkerheter på kontorsmarkanaden framåt i tiden:

 

– Den just nu dominerande frågeställning för oss, likt många andra fastighetsbolag med kontor, är vilka förändringar vi kommer se i höst på efterfrågan av kontor. För små och medelstora företag upplever vi frågan som odramatisk, och i denna kategori har vi sett en stark efterfrågan på lokaler under kvartalet. För större företag är vi mer osäkra, men i de uthyrningsdiskussioner vi har fört under kvartalet har vi märkt en vilja att betala för en högkvalitativ produkt.

Summering av Q2 2021 för Fastpartner:

 

*Driftnettot uppgick till 333,8 miljoner kronor (332,9).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 247,2 miljoner kronor (242,1).

*Resultatet före skatt var 1 485,1 miljoner kronor (69,0).

*Resultatet efter skatt blev 1 203,8 miljoner kronor (50,3), och per aktie efter skatt 6,47 kronor (0,17).

*Den stora resultatförbättringen beror på positiva värdeförändringar av fastigheter på 1 119,1 miljoner kronor under perioden, jämfört med -174,5 miljoner kronor samma period i fjol.

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,4 kronor (82,2).

Summering av första halvåret 2021 för Fastpartner:

*Hyresintäkterna ökade med 3,4% och uppgick till 922,3 (892,3) MSEK.

*Driftnettot ökade med 0,6% och uppgick till 642,2 (638,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (71,6)%.

*Förvaltningsresultatet ökade med 2,6% och uppgick till 475,1 (463,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,60 (2,53) kr.

*Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 000 (950) MSEK.

*Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 020,6 (31 344,4) MSEK.

*Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 215,6 (-112,6) MSEK.

*Resultat efter skatt uppgick till 1 505,1 (254,0) MSEK, per stamaktie av serie A 8,01 (1,23) kr.

*Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.

*Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se