Bra drag i uthyrningen för Point – Marknaden får allt större förståelse för vår målsättning att fylla stadskärnorna med liv och rörelse, säger Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Bra drag i uthyrningen för Point

Uthyrning

20 maj 2021

Points koncept för cityhandel lockar nya hyresgäster i snabb takt. Sedan årsskiftet har nya hyresavtal tecknats med nya hyresgäster om nära 4 000 kvadratmeter.

Av dessa är 24 procent inom restaurang och 60 procent inom dagligvaror med en genomsnittlig hyreskontraktslängd om sju år.

Bland annat får Centrumgallerian Valfisken i Trelleborg Systembolaget som ny hyresgäst, och Galleria Magasinet i Örnsköldsvik får Coop Nord som även är hyresgäst i Timrå.

Point Properties, som är ett av Fastators innehavsbolag, har idag 16 centrumfastigheter och fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små- och mellanstora städer. Genom att utveckla fastigheterna med bostäder, handel och samhällsservice tar Point ett helhetsgrepp som kommer hela orter tillgodo.

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för Points koncept. Marknaden får allt större förståelse för vår målsättning att fylla stadskärnorna med liv och rörelse, och vill också vara en del av den framtiden. Det i sin tur skapar en positiv spiral där butiksmixen i sig drar till sig ännu större intresse från olika detaljister och kedjor, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se