Boverket flyttar HK - hyr nytt kontorshus av Skanska Boverkets HK flyttar till ett nytt kontorshus vid Skeppsbron i centrala Karlskrona. Huset byggs och hyrs ut av Skanska.

Boverket flyttar HK - hyr nytt kontorshus av Skanska

Uthyrning

19 januari 2022

Boverket har skrivit hyresavtalet med Skanska gällande nya lokaler i Karlskrona och planerar nu för den framtida arbetsplatsen med inflyttning i maj 2025.

Kontorslokalerna kommer att vara lokaliserade i en byggnad som ska uppföras i kvarteret Skeppsbron i centrala Karlskrona.

Hyresavtalet är tecknat med Skanska, som kommer att uppföra byggnaden.

– Detta ger oss stora möjligheter att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Vi kan vara förebildliga genom att ställa krav på utformning, kvalitet och hållbarhet i lokalerna vi hyr, säger Irene Nyman, avdelningschef på Boverket.

I upphandlingen ställde Boverket krav på att lokalerna ska vara effektiva, lätta att använda och främja en god hälsa.

– Det är ett hus där vi kan skapa unika arbetsmiljöer. Vi ser fram emot att medarbetarna ska se många möjligheter i de nya lokalerna, säger Sonia Andersson, tillförordnad enhetschef, som driver processen internt på Boverket.

Boverket har tidigare utrett möjligheten att anpassa sina befintliga lokaler i kvarteret Sparre i Karlskrona, men tagit beslut att söka nya lokaler. Nuvarande lokaler är för stora för verksamheten, inte ändamålsenliga och dessutom svåra och kostsamma att anpassa till nya arbetssätt.

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Cirka 250 personer arbetar på huvudkontoret i Karlskrona. Myndigheten har också ett kontor i Malmö där cirka 20 personer arbetar.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se