Bostäderna otjänliga – måste evakueras Björn Sandén, vd, Prime Living. Foto: Prime Living

Bostäderna otjänliga – måste evakueras

Bostäder

19 februari 2019

Efter klagomål drog kommunen in bygglovet och evakuerade lägenheterna. Nu arbetar bolaget hårt för att lösa alla problem och rätta till felen.

Prime Living har de senaste månaderna dragits med stora ekonomiska problem. I december förra året upprättades en skarp åtgärdsplan där det bland annat stod klart att bolaget var tvungna att sälja en del av sitt bestånd.

Förhoppningen var att de skulle få in 120 miljoner genom försäljning av ett flertal fastigheter.

Sedan dess har de sålt utvecklingsfastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Rud 760:42 till Altplatsen Utveckling AB för ett pris av 28 miljoner kronor samt Sollentuna Sjöstjärnan 2 till Amasten till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 miljoner.

De lyckades även avyttra förvaltningsfastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB baserat på ett underliggande fastighetsvärde på 70 miljoner.

Tidigare i år stod det även klart att bolaget tvingas göra sig av med 50 procent av personalstyrkan som nu reduceras från 21 till 11 personer. Detta innebär en kostnadssänkning på 600 000 kronor per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.

Nya bekymmer

De har dessutom nyligen tvingats lämna ett boprojekt i Täby. Anledningen är, enligt bolaget själva, att de vill fokusera på andra projekt. Därför har de nu för 2,5 miljoner sålt storprojektet, den planerade studentskrapan som också skulle bli Täbys nya landmärke, till samarbetspartnern DGF Projektering.

Nu drabbas bolaget ytterligare av ett bakslag.

Det är kommunen i Lund som dömt ut 60 av bolagets studentlägenheter som otjänliga att bo i. Studenterna som bott i bostäderna har evakuerats och fått nya temporära boenden. Samtidigt har Prime Living fått uppdraget att åtgärda felen omgående.

– Det som anförts är att inomhusmiljön inte skulle vara tillfredsställande. Vi har bytt ventilation i alla lägenheterna och uppmätt godkända resultat av luftflöden. Sweco har engagerats för att verifiera att inomhusmiljön är tillfyllest. Vår uppfattning är att den redan är det, men Sweco ska bekräfta detta. Vi har en bra dialog med kommunen som accepterat vår handlingsplan, säger bolagets vd Hans Sandén till World in Property.

Saknar bygglov

Exakt när allt är återställt är svårt att säga då Prime Living ännu inte i skrivande stund har grepp om omfattningen av skadorna på lägenheterna något som Sweco fått uppdrag att reda ut. Samtidigt som detta problem uppkommit har Lunds kommun heller inte gett Prime Living något fortsatt tillfälligt bygglov för bostäderna.

De 212 lägenheterna byggdes med tillfälligt bygglov år 2012 och tanken var att fastigheterna skulle stå i tio år. Efter fem år löpte det första tillfälliga bygglovet ut och innan det skulle förnyas skickade bolaget in en ansökan till kommunen om ett nytt bygglov för de kommande fem åren, men denna handlades aldrig.

– Den tidigare ledningen på Prime Living lämnade in en ansökan om förlängning av bygglovet 3 veckor innan tiden gick ut. Kommunen hanterade inte bygglovet eftersom det fanns utestående punkter att åtgärda framförallt kring tillgängligheten. Den tidigare ledningen underlät att åtgärda dessa. Det är åtgärder som nu vidtagits av Prime Living och som håller på att genomföras. Bygglovet är helt avgörande för oss. Där har vi en konstruktiv dialog med Stadsbyggnadskontoret och vi är överens om vilka aktiviteter som ska göras, menar Sandén.

Vill göra rätt

Att Prime Living återigen hamnar i blåsväder på grund av bolaget sedan tidigare inte skötts som det ska är ett problem, menar bolagets ledning.

Just i det här fallet engagerar sig dock vd:n personligen för att se till att dessa problem löses så snabbt som möjligt.

– Det här tar givetvis tid och resurs från bolaget. Jag är personligen inkopplad och är i Lund varje vecka för att följa upp hur planerna framskrider.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se