Bostäder ska byggas på Nordstans tak Foto: WIkipedia

Bostäder ska byggas på Nordstans tak

Stadsutveckling

24 juni 2019

Bakom förslaget, som kan bli verklighet år 2026, står Nordstans samfälllighetsförening som äger köpcentrumet.

Nordstans samfällighetsförening är en av sju fastighetsägare i köpcentrumet Nordstan. Nu har de fått ett positivt planbesked gällande förslaget att riva de två översta våningarna med parkeringsdäck mot Götaälvbron och Kanaltorget. 

Tanken är att de två översta parkeringsplanen ska bort och istället ersättas med tre nya våningar med plats för 140 lägenheter med en yta på drygt 13 500 kvadratmeter.

Under 2018 fick samfällighetsföreningen dock ett negativt besked då stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen ansåg att ombyggnationen innebar en påtaglig skada för riksintresset för kulturmiljön inom Vallgraven, skriver GP. 

Efter att förslaget omarbetats och justerats har byggnadsnämnden nu gett positivt besked. 

– Vi tycker det är ett fantastiskt lyckat exempel på en sund förtätning. Det har varit en död och otrygg del av staden särskilt vid nattetid. Det är välkommet att få in bostäder där och på så sätt även trygghet, säger Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden, till GP. 

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se