Bostäder: Fortsatt prisökning och rekordförsäljning – Årets första kvartal präglades av fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villor. Just nu tyder mycket på att årets andra kvartal går i samma riktning, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Bostäder: Fortsatt prisökning och rekordförsäljning

Bostäder

7 april 2021

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8% för bostadsrätter och +17% för villor.

Utöver de höga prisökningarna har det också sålts rekordmånga bostäder under årets första kvartal, det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

– Bara i mars såldes 12 900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33 000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12 000 villor (+5%), säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter – Gotland i pristoppen

Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +7% i Stockholms- och Göteborgsområdet och +12% i Stor-Malmö.

– Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med +33% respektive +28%, säger Hans Flink.

Villor slår prisrekord

Senaste månaden ökade priserna i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö.

– Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan vi började publicera statistik. Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis, konstaterar Hans Flink.

Tror på ytterligare prisökning

– Årets första kvartal präglades av fortsatta prisökningar på både bostadsrätter och villor. Utvecklingen drivs av förväntningar på låga räntor under en lång tid framöver i kombination med distansarbete och en kraftig stimulanspolitik. Just nu tyder mycket på att årets andra kvartal går i samma riktning. I vår senaste prognos tror 65 procent av fastighetsmäklarna på stigande småhuspriser under april till och med juni, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se