"Bostadspriserna har sannolikt inte nått botten"

"Bostadspriserna har sannolikt inte nått botten"

Ekonomi

23 november 2023

Efter sex kvartal med sjunkande värden vände Swedbank Boindex upp under årets tredje kvartal. Lägre bostadspriser samt lägre el- och uppvärmningskostnader är förklaringen. Fortsatt stigande bolåneräntor talar för att bostadspriserna ännu inte nått botten.

Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa bostad. Under kvartal tre steg Boindex från 92 till 94. Det innebär att den som köper en bostad idag i genomsnitt behöver lägga 32 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter.

- Trots att Boindex steg under kvartal tre är det mycket som talar för att bostadspriserna ska ner lite till innan det vänder, inte minst på bostadsrätter. Fortsatt stigande bolåneräntor och stora underskott i en majoritet av landets bostadsrättsföreningar är huvudförklaringen, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Början på slutet av prisnedgången?

Utsikten med fortsatt stigande bolåneräntor gör att läget ser tufft ut för hushållen. Med en prognos på fem procent i bolåneräntor vid årsskiftet behöver bostadspriserna sjunka med två procent för att Boindex ska ligga kvar på dagens 94. För att nå den viktiga nivån 100, som brukar ses som en brytpunkt för förhållandevis god köpkraft, behöver bostadspriserna sjunka med 14 procent.

- Trots ett ökat utbud av bostäder och lägre bostadspriser har antalet affärer minskat. Uppenbarligen har marknaden ännu inte hittat ett nytt jämviktspris. Vår bedömning är att priserna sannolikt sjunker med ytterligare fem procent, säger Arturo Arques.

Småhusägare underskattar underhållskostnaden

Hög inflation och stigande bolåneräntor pressar många småhusägare. Att skjuta på nödvändiga reparationer och underhåll kan vara ett alternativ för att klara ekonomin, men det kan bli dyrt om man prioriterar fel.

- Gör en budget och en underhållsplan. Avstå från underhåll som inte kan leda till följdskador och fokusera bara på renoveringar som behövs för att säkra fastighetens värde, säger Arturo Arques.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se