Bostadskvarter vinner Arkitekturpriset 2022 Den 16 juni kommer en prisceremoni att hållas vid Gretas glänta. Foto: Rosie Alm

Bostadskvarter vinner Arkitekturpriset 2022

Arkitektur

2 juni 2022

Dynamisk variation och stark identitet. Så beskrivs vinnarbidraget. Arkitekturpriset 2022 går till Gretas glänta, Sigtuna stadsängars första bostadskvarter.

Sigtuna kommuns arkitekturpris har till syfte att ge uppmärksamhet och skapa intresse för god arkitektur. 

Invånarna har sagt sitt genom att nominera sina favoriter. Sedan har en jury valt ut fyra av bidragen. På samhållsbyggnadsutskottets sammanträde den 31 maj togs beslut om vem som får Arkitekturpriset 2022 – och vinnaren är: Gretas glänta, ett bostadskvarter med flerbostadshus vid Silvertorget i Sigtuna stadsängar.

Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsutskottet, berättar:

- Innan byggnationen av Sigtuna stadsängar påbörjades, gjordes ett gediget förarbete med omfattande medborgardialoger, studieresor och work-shops för inhämtande av inspiration och kommuninvånarnas önskemål.

Han fortsätter:

- Gretas glänta speglar på ett mycket bra sätt de grundläggande tankarna i den plan och det gestaltningsprogram som blev resultatet av förarbetet. Man har verkligen lyckats fånga upp såväl gestaltningsmässiga som boendemässiga och sociala kvaliteter. Gretas glänta har blivit en plats där jag mycket väl skulle kunna tänka mig bo och trivas.

Den 16 juni kommer en ceremoni att hållas på platsen och i samband med det kommer en plakett att sättas upp på fasaden.

- Vinnaren har visat att goda förebilder, genomtänkta lösningar med hållbarhetsfokus och känsla för platsen ger ett riktigt bra slutresultat. Jag hoppas att det här kan inspirera andra aktörer och arkitekter som ska bygga framtidens Sigtuna, säger Mikael Mattson, Sigtuna kommuns stadsarkitekt som är en av de som suttit med i juryn.

Motiveringen lyder:

”Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.”

Byggherre: Bonava Sverige AB

Arkitekt: Strategisk Arkitektur, ansvarig Jan Ytterborn

Med Arkitekturpriset vill Sigtuna kommun uppmärksamma allt från ny-, om- och tillbyggnad till parker och torg eller åtgärder i en kulturmiljö. Objektet ska ha färdigställts under de senaste tre åren.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se