Bostadsfonden investerar i lägenhetsfastighet

Bostadsfonden investerar i lägenhetsfastighet

Transaktion  

19 juni 2017

Fastigheten som bolget köper innehåller 28 lägenheter samt en mindre andel kontor och lager och har en totalyta på 1 992 kvadratmeter.

 

Svenska Bostadsfonden 14 AB har ingått avtal om förvärv av fastigheten Berget 3 i Karlskrona. Byggnadsåret är 1947 och fastigheten förvärvas av Zebriz AB. Tillträde kommer att ske omgående.

Svenska Bostadsfondens koncern har under flera år ägt fastigheter på orten, och äger idag sammanlagt 332 lägenheter i Karlskrona. Fastigheten Berget 3 kommer att förvaltas av Svenska Bostadsfondens lokala förvaltningskontor i Kalmar.

Svenska Bostadsfonden 14 AB äger genom detta förvärv fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv samt Karlskrona, till ett totalt värde om cirka 254 miljoner kronor.

Den totala ytan på dessa fastigheter uppgår till 22 217 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser. Samtliga fastigheter har förvärvats på en direktavkastning på mellan 3-6 procent, enligt fondens prospekt.

- Vi ser fram emot att förvalta denna väl underhållna fastighet och vill fortsätta utöka vårt bestånd av hyresfastigheter i denna region, säger Lars Swahn, vd, Svenska Bostadsfonden 14 AB.

- Det känns tryggt att överlåta såväl fastighet som hyresgäster till Svenska Bostadsfonden, som sedan tidigare är en välrenommerad ägare och förvaltare på orten, säger Jan Mathiasson, VD på Zebriz AB.

Svenska Bostadsfonden 14 AB har en emission som avslutades den 16 juni. Teckning fortgår under dagen och avslutas ikväll hos bland annat Nordnet, Avanza och Skandiabanken. Förvärvet av fastigheten Berget 3 i Karlskrona finansieras av denna och tidigare genomförd emissioner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se