Bostadsfonden byter namn – gör emission Daniel Gorosch, vd, SBF Bostad. Foto: SBF Bostad

Bostadsfonden byter namn – gör emission

Ekonomi

18 april 2019

Nu vill investerarna expandera och satsa stort. Därför byter de namn och vill plocka in över 100 miljoner i nya pengar.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden har under onsdagen, med stöd av bemyndigande av årsstämma denb12 april 2019, fattat beslut om en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. Förhoppningen är att nyemissionen ska tillföra 104 miljoner kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för bolaget att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till bolaget.

Det fattades även ett beslut om att byta namn till just SBF Bostad AB vilket registrerats hos Bolagsverket den 17 april 2019.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört sju nyemissioner som sammanlagt tillfört bolaget i runda slängar 370 miljoner kronor. Efter tillträde av de senaste förvärven, kommer bolaget att äga fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna, Skellefteå och Kävlinge med en total uthyrningsbar yta uppgående till 50 000 kvadratmeter.

– Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar vd Daniel Gorosch.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se