Bostadsbrist i hälften av Värmlands kommuner

Bostadsbrist i hälften av Värmlands kommuner

Bostäder

1 juli 2022

Länsstyrelsen Värmlands bostadsmarknadsanalys: bostadsbrist i hälften av länets kommuner

Länsstyrelsen Värmland har färdigställt årets bostadsmarknadsanalys. Enligt rapporten har många kommuner en fortsatt brist på bostäder, både i kommunerna som helhet och i centralorterna. Bedömningen är att situationen inte kommer att förändras särskilt mycket de kommande åren.

– Värmland producerar bostäder i hög takt men i hälften av kommunerna råder ändå brist. Tilltron till fortsatt byggande är stark, men det rådande världsläget med stigande priser och risk för brist på byggmaterial, gör framtiden mer oviss. Bostadsförsörjning handlar dock inte bara om nyproduktion och kommunerna har ett ansvar att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att leva i goda bostäder. I det arbetet spelar våra allmännyttiga bostadsbolag en viktig roll, säger Christer Engström, bostadshandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

Urval från rapporten

  • Sju av länets kommuner har ett underskott på bostäder i kommunen som helhet. Samtidigt har fem kommuners centralorter i år ett överskott av bostäder – så många har aldrig tidigare rapporterats i bostadsmarknadsenkäten.
  • Befolkningen i Värmland fortsätter att öka. Det är tionde året i rad som värmlänningarna blivit fler och nu är 283 196 personer bosatta i länet.
  • Skillnaden i levnadsstandard mellan de som bor i hyresrätt och de som bor i bostadsrätt eller småhus är stor i länet. Inkomstnivån för till exempel barnfamiljer som bor i bostadsrätt eller småhus är ungefär 50 procent högre än för dem som bor i hyresrätt.
  • De allmännyttiga bostadsbolagen spelar i många kommuner en mycket viktig roll i bostadsförsörjningen. Det tar sig uttryck i ett helt dominerande ägande av hyresbeståndet i vissa kommuner och att i flera kommuner är allmännyttan den enda aktören som bygger hyresbostäder.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se