Bostadsbolagets löfte om renoveringar brister
Genrebild: Unsplash

Bostadsbolagets löfte om renoveringar brister

Bostäder

30 mars 2023

2015 köpte det kommunala Bostadsbolaget flertalet vanskötta hus i Hammarkullen med löftet om att de skulle renoveras, något som sju år senare ännu inte blivit av, skriver GöteborgsPosten.

När kommunfullmäktige sammanträdde den 3 december 2015 fanns ett ärende på dagordningen om att låta det kommunala Bostadsbolaget köpa cirka 900 lägenheter på Gropens gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen för närmare en halv miljard kronor. Politikerna sa till sist ja till affären. 

– Det var ju en stor grej att de köpte husen, säger Ola Terlegård, ordförande i lokala hyresgästföreningen Bredfjäll Gropens gård, till GöteborgsPosten. 

Affären grundades på det faktum att tidigare privata ägare hade försummat underhåll av fastigheterna. Trots att husen var i dåligt skick, verkade fastighetsägarna ha varit ointresserade av att åtgärda problemen.

Husen hade genom åren haft olika privata fonder som ägare, innan de köptes upp av Bostadsbolaget var huvudägare fastighetsbolaget Carnegie & Co, via dotterbolaget Graflunds. 

Miljöförvaltningen inspekterade under 2015 flertalet lägenheter, och flera brister konstaterades. Bland annat fuktskador, mögel och brister i luftkvaliteten. Miljöförvaltningen krävde åtgärder och hotade även med vite om bristerna inte åtgärdades. 

Därför har renoveringarna dröjt

Efter att Bostadsbolaget köpte husen 2014 upptäckte man plötsligt att fasaden inte hade monterats korrekt och höll inte fast ordentligt. Än idag håller stora metallklamrar fast hela fasaden

– De har fortfarande inte kommit igång med de storskaliga renoveringarna. Sju år! Det är liksom väldigt lång tid, säger han till GöteborgsPosten och fortsätter:

– Det finns en stor frustration bland de boende här. Samtidigt är vi oroliga att när renoveringen väl sker så kommer de att höja hyrorna jättemycket.

Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget, säger till GöteborgsPosten att arbetet dragit ut på tiden eftersom det rör sig om ett komplicerat arbete men också på grund av pandemin som satte käppar i hjulet. 

– Jag är den första som tycker att det är tråkigt att det har tagit lång tid. Under den tiden har vi inte legat på latsidan. Vi har jobbat med trygghetssatsningar, tagit bort de otrygga garagen och försökt snygga till så mycket som möjligt. Bostadsbolaget har som mål att göra varsamma renoveringar utan kraftiga hyreshöjningar, vilket gör att projektet måste utredas ordentligt.

Hon konstaterar också att investeringen väntas kosta ”hemskt mycket pengar”.

– Det finns väldigt mycket att göra på Bredfjällsgatan. Det är fasader, stammar, kök och badrum.

Då sätts renoveringarna igång

Kicki Björklund planerar att presentera ett förslag för politikerna i Bostadsbolagets styrelse angående renoveringen av husen vid Bredfjällsgatan. Hon uppskattar att kostnaden för renoveringen kommer att uppgå till närmare en halv miljard kronor. Förhoppningen är att politikerna kommer att godkänna förslaget under det här året så att renoveringarna kan starta nästa år.

– Det är nio stycken höghus. Om vi kommer igång 2024 så kommer vi kanske kunna ta två höghus om året sedan. Det kommer ta sin lilla tid innan man gått igenom hela Bredfjällsgatan, säger hon till GöteborgsPosten.

Av Pernilla Gilbert

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se