Bostad: Tro på stigande priser trots svalare marknad – Trots att det nu finns flera tecken på en betydligt svalare bostadsmarknad är optimismen stor om den framtida prisutvecklingen bland de som redan äger sin bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bostad: Tro på stigande priser trots svalare marknad

Bostäder

13 september 2021

Färska analyser från både SEB och SBAB pekar på en förväntan om fortsatt stigande bopriser - trots en svalare marknad. 

 

 

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 41 i september jämfört med 39 i augusti. Det rapporterer SEB på måndagsmorgonen.

Tron på ökade bopriser, trots en svalare markand, bekräftas även av SBAB:s nya rapport.

Här tror en stor majoritet av de som äger sin bostad på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Endast 4 respektive 3 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.

Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet.

SBAB har via Kantar Sifo frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver.

En klar majoritet (65 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt, vilket är en marginell minskning jämfört med den förra mätningen, som gjordes före sommaren.

48 procent tror att priserna på ett års sikt kommer att öka med upp till 5 procent och 17 procent med mer än 5 procent.

21 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 4 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 54 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 9 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent.

Endast 3 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

– Trots att det nu finns flera tecken på en betydligt svalare bostadsmarknad är optimismen stor om den framtida prisutvecklingen bland de som redan äger sin bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, och fortsätter:

– Vårt index visar på en betydligt mindre nedgång i optimismen jämfört med SEB:s och Erik Olsson:s respektive index, som bygger på svar från delvis andra grupper. En jämförelse av de olika indexen över tid visar att de som redan äger en bostad generellt sett är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra grupper. Denna gång tror jag dock att det även spelat in att vår uppdatering gjordes i början av september där stigande priser i augusti, efter en nedgång under juni-juli, påverkat förväntningarna.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se