Bosjö säljer enda fastigheten för 900 mkr Bosjö säljer nu efter fem års ägande fastigheten Vindtyget 1 i Borås för drygt 900 miljoner kronor.

Bosjö säljer enda fastigheten för 900 mkr

Transaktion

4 maj 2021

Bosjö Fastigheter säljer sin enda fastighet för cirka 900 miljoner kronor till norska Vatne Real Estate. Efter affären avnoteras Bosjö från Spotlight.

– Efter en period med visat intresse för vår fastighet är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets fastighet och realisera värdet för våra aktieägare, säger Bosjös VD Ulf Attebrant.

Fastigheten, Borås Vindtyget 1, förvärvades av Bosjö 2016. Den omfattar cirka 94 000 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav logistiklokalerna omfattar cirka 70 000 kvadratmeter och de tre  kontorsbyggnaderna omfattar cirka 24 000 kvadratmeter. Lokalerna hyrs av Ellos Group.

Försäljningen som nu genimförs baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15 procent av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet.

Försäljningen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bosjö godkänner försäljningen. Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid inträffade skador av betydande karaktär på fastigheten.

Vatne Real Estates tillträde av aktierna i dotterbolaget som äger fastigheten sker den 15 juni eller tio arbetsdagar efter att en extra bolagsstämman i bolaget godkänt försäljningen och antagit en ny bolagsordning som registrerats hos Bolagsverket.

Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor och baseras på en externvärdering. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen överstiger alltså fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor.

Premie om 30 procent

Bedömt värdejusterat eget kapital i det säljande uppgår till 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om 30 procent i försäljningen, jämfört med aktiens stängningskurs på 127 kronor den 30 april på Spotlight Stock Market.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna försäljningen. Extra bolagstämman avses hållas i början av juni. Styrelsen avser föreslår att kunna skifta ut den stora merparten av den återstående likviden från försäljningen under tredje kvartalet 2021 och början av andra kvartalet 2022.

Den mindre återstående delen av likviden från försäljningen bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att bolaget har likviderats. Genomförs försäljningen kommer bolaget inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market.

Styrelsen kommer givet att försäljningen genomförs att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight.

Colliers rådgivare

Colliers Sverige har tillsammans med Colliers Norge agerat rådgivare i affären.

– Transaktionen har genomförts off market av Colliers Sverige och Colliers Norge. Det har varit en rolig process med ett mycket bra teamwork mellan säljare och köpare, som haft ett bra tempo i affären. Det som gör affären ännu roligare är att kunna genomföra en så pass stor transaktion i dagens digitala struktur, säger Dan Törnsten, Executive Chairman & Partner på Colliers.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se