Boprisfall – varning för ny 90-talskris Foto: SBAB

Boprisfall – varning för ny 90-talskris

Ekonomi

28 september 2018

Läget som bland annat bostadsmarknaden befinner sig i nu påminner om den under 1990-talskrisen.

Amorteringskraven har fått bestående effekter på bostadsmarknaden, åtminstone i Stockholmsområdet. Läget nu påminner om 1990-talskrisen och prisraset på bostäder, varnar banken SBAB.

Den stora kraschen i svensk ekonomi i början på 1990-talet byggdes precis som nu upp av kraftigt stigande skulder och en byggsektor som gick på högvarv. Den kraftiga åtstramningen, bland annat sänkta ränteavdrag, som följde fick hela finanssektorn och fastighetsmarknaden att gå i backen och bostadspriserna föll med 30 procent. Nu är det en liknande situation och det manar till eftertanke, skriver statliga banken SBAB i en analys.

Som exempel på försök till att återigen strypa lånetillväxten visar säsongrensade data från banken att både det första och sedan utvidgade amorteringskravet fick en kraftig negativ effekt på antalet bostadsaffärer. I landet som helhet var den mer tillfällig medan den blev bestående i Stockholmstrakten.

Parat med hushållens ökade låneskulder, som vuxit med Riksbankens extremlåga ränta, och snack om eventuellt minskade ränteavdrag samtidigt som byggmarknaden tappat farten betänkligt, är likheterna slående med 1990-talskrisen, resonerar banken.

"Det är en delikat balansgång hur kreditexpansionen ska hanteras utan att efterfrågan på bostäder stryps på liknande sätt som skedde i samband med 1990-talet", skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Av Olle Lindström/TT

Faktaruta

Spår fallande bostadspriser:

Efter det senaste årets prisfall på bostäder har priserna stabiliserats senaste dryga halvåret. Men SBAB spår att Riksbankens förväntade räntehöjningar kommer att sänka bostadspriserna med närmare nio procent fram till 2022.

Banken tror samtidigt att byggnationen av nya bostäder kommer att falla med 30 procent mellan 2017 och 2019.

Källa: SBAB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se