Bopanelen – Unga positiva till hållbart boende

Bopanelen – Unga positiva till hållbart boende

Stadsutveckling

3 augusti 2020

Klimatomställningen är en av de viktigaste utmaningarna som vårt samhälle står inför. För att klara FN:s globala hållbarhetsmål krävs förändrade beteenden.

Inte minst när det kommer till hur vi bor med tanke på att bostaden står för en femtedel av ett hushålls klimatavtryck. I Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030 framgår att närmare hälften av svenskarna skulle kunna sälja sin bil om man hade tillgång till en pool med eldrivna fordon, bland yngre i åldern 18–29 år är motsvarande siffra två av tre.

Bopanelen 2030 – en rapport om framtidens hem, bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo och lyfter frågor, trender samt utmaningar kring framtidens hem. Rapporten visar att hela 79 procent tycker att det kommer att vara viktigt att bo i en miljövänlig och hållbar bostad om tio år. Mest positiva till detta är de yngre i åldersgruppen 18–29 år, där uppger 84 procent att detta kommer att vara viktigt.

– Rapporten gör det möjligt för oss på Skanska att lättare kunna kartlägga framtidens behov och förstå hur människor vill bo om tio år. Det ger oss som bostadsutvecklare värdefulla insikter om hur vi måste arbeta för att kunna erbjuda de bostäder som efterfrågas av såväl individen som samhället i stort. Vårt mål är att skapa drömhem som främjar en hållbar livsstil och vi ska vara först på marknaden med klimatneutrala bostäder, säger Mikael Matts, vice vd på Skanska.

Resultatet visar att många kan tänka sig att betala extra för hållbara lösningar. Varannan person är villig att betala extra för solceller. Det visar att det finns både en efterfrågan och en vilja att bidra till hållbara lösningar. Nästan lika många kan dessutom tänka sig att spendera mer på smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet såsom el-, värme- och vattenförbrukning. Men även om många svarat att det är viktigt med klimatsmarta bostäder och uppger att de är beredda att betala mer för det så ser Skanska ännu inte efterfrågan på marknaden.

– Klimatomställningen är en av de största utmaningarna som vårt samhälle står inför och hur framtidens bostäder byggs spelar roll. Men det behövs ytterligare incitament som premierar hållbara val för att åstadkomma en tydligare förflyttning; en grön flyttbonus skulle kunna vara en sådan, en miljöbostadspremie en annan. Framtidens hem behöver även smarta lösningar som underlättar hållbara val i vardagen. För att lyckas krävs samarbete mellan flera aktörer som regeringen, kommuner och byggföretag, säger Mikael Matts.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se