Bonnier i avtal med Stockholms stad

Bonnier i avtal med Stockholms stad

Stadsutveckling  

20 juni 2017

Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022.

 

Bonnier Fastigheter och tre andra fastighetsägare har gått samman med Stockholms stad och Stockholms hamnar i ett unikt samarbete för att arbeta fram en gemensam vision.

Denna vision skall vara ledstjärnan i arbetet som nu följer. Genom visionen kommer stadsdelen att bli Sveriges första aktivitetsbaserade stadsdel.

Visionen som undertecknats i går präglas av långsiktighet med människan i fokus och lyfter därför social hållbarhet på ett sätt som inte tidigare gjorts. Fastighetsägarnas långsiktighet i området präglar ambitionsnivån.

Samarbetet är unikt i sitt slag då fastighetsägarna redan från början varit med och tagit fram visionen och för att det är ett ”public-private-partnership”.

Visionen skrevs under av Håkan Falk, Exploateringsdirektör för Stockholms stad, Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar, Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter, Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, Mikael Eskils, VD Wallfast, samt Rikard Henriksson, Head of Asset Management Niam.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se