Bonnierhuset har LEED-certifierats

Bonnierhuset har LEED-certifierats

facility management

21 februari 2014

Bonnierhuset har miljöcertifierats enligt det Amerikanska systemet LEED Existing Buildings och uppnådde en silvernivå. 

Det är det kontinuerliga arbetet med att underhålla och modernisera Bonnierhuset som har gjort det möjligt för den snart 70-åriga byggnaden att nå en så hög nivå. Nu har fastighetern miljöcertifierats enligt det Amerikanska systemet LEED Existing Buildings och uppnådde en silvernivå.

”Det känns riktigt bra att vårt hårda arbete och långsiktiga miljöfokus har gett resultat och vi är så klart stolta över att ha uppnått Silvernivå för Bonnierhuset” säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

För mer information om drift och hållbarhet av fastigheter, se World in Property konferens: Fastighetsförvaltning 2014-2018.

”Det är väldigt roligt att se att en fastighetsägare genom ett målmedvetet miljöarbete kan uppnå en så hög miljöklassning av en äldre byggnad som Bonnier Fastigheter nu har gjort i Bonnierhuset” säger Bengt Wånggren, VD på SGBC. ”Vi hoppas på att få se fler goda exempel på certifiering av befintliga byggnader ”.

Faktaruta

LEED är ett verktyg för styrning och kontroll av såväl den löpande verksamheten som underhållet av befintliga byggnader. Certifieringssystemet identifierar och ger möjligheter att påverka bl.a. energianvändning, materialanvändning, förbättra inomhusmiljön samt visa på andra operativa vinster.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Bonnier Fastigheter, 

För övrig information, kontakta:

Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter, Tel: 08-545 198 00.

Bengt Wånggren , VD på Sweden Greeb Building Council, Tel: +46 708 63 49 96