Bonnier Fastigheter rekryterar från Vasakronan – Bonnier Fastigheter är ett bolag med goda värderingar kring innebörden av att vara en långsiktig samhällsutvecklare där utveckling av bostäder är en viktig del, säger Camilo Bossi.

Bonnier Fastigheter rekryterar från Vasakronan

Personnytt

25 januari 2022

Bonnier Fastigheter har anställt Camilo Bossi som ny ansvarig för affärsområdet bostäder. Han börjar sin anställning under april månad. 

Bonnier Fastigheter har mycket lång erfarenhet som fastighetsägare och förvaltare av kommersiella fastigheter. Sedan 2019 ingår även hyresbostäder i den långsiktiga strategin med en tydlig målsättning att komplettera nuvarande verksamhet som kommersiell utvecklare och förvaltare med en motsvarande verksamhet med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av bostäder.

I HållBo AB, som samägs till lika delar med ByggVesta, ägs och förvaltas för närvarande ca 400 lägenheter i Stockholmsregionen. Ytterligare ca 1 000 lägenheter är under produktion i Stockholm och Malmö.

Camilo Bossi har nu rekryterats till rollen som Affärsområdeschef Bostad. Camilo är civilingenjör från KTH och kommer närmast från en roll som Projektchef på Vasakronan. Han har innan dess en gedigen bakgrund inom projektutveckling av bostäder på NCC och JM samt i det egna bolaget Bossi Projektutveckling AB

– Bonnier Fastigheter är ett bolag med goda värderingar kring innebörden av att vara en långsiktig samhällsutvecklare där utveckling av bostäder är en viktig del. Att få ansvara för tillväxten av affärsområde bostäder, tillsammans med många intressanta projekt, och en kompetent organisation lockade mig till den här utmaningen, säger Camilo Bossi. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se