Bonnier Fastigheter bygger "Atlas Garden" i Stockholms innerstad

Bonnier Fastigheter bygger "Atlas Garden" i Stockholms innerstad

 

20 maj 2015

Bonnier Fastigheter startar projektet Atlas Garden i Stockholm. Den totala uthyrningsbara ytan när projektet är färdigställt blir drygt 7.300 kvadratmeter.

Fastigheten som förvärvades 2009 ligger bredvid Bonnierhuset och kommer därmed att kunna ta del av det välutvecklade serviceutbud som Bonnierhuset erbjuder. Bonnier Fastigheter har sedan 2010 bedrivit ett detaljplanearbete i syfte att kunna utveckla fastigheten till en modern och attraktiv fastighet som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015 och Arcona har kontrakterats som totalentreprenör. Bygget startar i maj i år och beräknas vara klart under andra kvartalet 2016.

Fastigheten är fullt uthyrd till hyresgästerna Stockholms Läns Sjukvårdsområde som samlar en utspridd verksamhet i de nya funktionella lokalerna och Bonnier AB som kommer att flytta sitt huvudkontor till Atlas Garden. Arkitekter är Sweco Architects och uthyrningsarbetet har bedrivits med hjälp av JLL.

Bonnier Fastigheter anpassar och moderniserar för närvarande Bonnierhuset. Bland annat så har en helt ny restaurang med bageri, deli och bistro byggts och PwC:s huvudkontor får moderna lokaler och en ny egen entré. Dessutom flyttar flera nya hyresgäster som Visab Consulting, Zengun, Bonus Copyright Access m.fl. in i Bonnierhusets torn under året.

”Vi arbetar just nu intensivt med att aktivera och modernisera området kring Bonnierhuset för att göra det mer tillgängligt och attraktivt för de som arbetar och bor i närområdet. Bonnierkoncernen byggde Bonnierhuset 1949 och Bonniers konsthall 2007 och det känns roligt att nu kunna tillföra ytterligare en byggnad med högklassig arkitektur till detta område” - säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Uppsalas fastighetsutveckling? se konferens: Uppsala 2030: Utvecklingspotential om 87 miljarder.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Bonnier Fastigheter för mer information vänligen kontakta #tomas Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter, telefon 08-545 198 00.