Bonava värvar två toppchefer från Skanska
Alexandra Laurén lämnar posten som vice VD i Skanska Sverige. I augusti tillträder hon rollen som affärsenhetschef för Bonava Sverige och medlem av koncernledningen.

Bonava värvar två toppchefer från Skanska

Personnytt

1 februari 2022

Efter en stretagisk genomlysning stuvar nu Bonava om i ledningen. Två toppchefer från Skanska har rekryteretas till den nya ledningsgruppen.

Bonava har under föregående år, med Peter Wallin som ny VD i spetsen, genomfört en omfattande strategisk genomlysning i syfte att stärka lönsamheten och den finansiella positionen.

Arbetet resulterade i en uppdaterad strategi som kommunicerades i slutet av förra året.

En förutsättning för att lyckas med de högt uppsatta målsättningarna är att vässa Bonava med rätt kompetens för att ta Bonava vidare i nästa steg på resan.

Därför genomförs nu ett antal förändringar i Bonavas koncernledning.

Alexandra Laurén tillträder rollen som affärsenhetschef för Bonava Sverige och medlem av koncernledningen i augusti 2022.

Alexandra Laurén kommer närmast från en roll som Vice VD i Skanska Sverige där hon har ansvarat för både bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling, inklusive hyresaffären. Alexandra har dessförinnan haft roller inom entreprenadverksamheten och även haft ansvar för hållbarhet, innovation och marknad.

Anna Wenner tillträder rollen som SVP Brand and Culture och medlem av koncernledningen, med ansvar för hållbarhet, HR, marknad, försäljning och kommunikation.

Anna Wenner kommer närmast från en roll som HR chef på Skanska Sverige och har även en gedigen bakgrund inom marknad och kommunikation. Anna Wenner tillträder den 1 februari 2022.

Hedvig Wallander, chefsjurist på Bonava, tar plats i koncernledningen. Hedvig Wallander har en lång erfarenhet som chefsjurist på Bonava Sverige och dessförinnan som bolagsjurist på PEAB.

Fredrik Hemborg kommer att lämna Bonava och sin roll som Affärsenhetschef för Bonava Sverige under våren 2022.

Sofia Rudbeck kommer att lämna Bonava och sin roll som Marknads-, försäljnings- och kommunikationschef under våren 2022.

Rollen som ansvarig för Operations i koncernledningen har avvecklats. Ansvaret för området har delats upp på olika medlemmar av övriga koncernledningen. Förändringen började gälla tidigare i år.

Förändringarna innebär att antalet medlemmar i koncernledningen minskas från 10 till 9 medlemmar totalt.

– Med denna ledningsgrupp är jag övertygad om att vi är väl rustade och förberedda att ta oss an kommande utmaningar och leverera på vår strategi och resan framför oss, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se