Bonava köper bostadsmark för knappt kvarts miljard
Bonava har tecknat avtal om förvärv av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm, av Rikshem.

Bonava köper bostadsmark för knappt kvarts miljard

Transaktion

6 juli 2021

Bonava förvärvar mark för 120 bostäder i Axelsberg, Stockholm, för 229 miljoner kronor. Säljare är Rikshem.

Bonava har tecknat avtal om förvärv av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm, av Rikshem.

Affären uppgår till 229 miljoner kronor och är villkorad av detaljplan med förväntat antagande i början av 2022.

De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024.

– Markförvärvet ligger i linje med våra ambitioner att öka vår närvaro i Stockholm. Axelsberg är ett centralt och attraktivt bostadsområde där det finns goda förutsättningar för oss att skapa ett levande grannskap, säger Fredrik Hemborg, affärenhetschef, Bonava Sverige.

Det nya grannskapet är beläget vid Selmedalsvägen i Axelsberg med närhet till centrum, service och tunnelbana samt Mälaren och omkringliggande grönområden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se