Bolagets kapital är slut – tar till krisplan Foto: TT

Bolagets kapital är slut – tar till krisplan

Ekonomi

23 januari 2019

Just nu är bolagets pengar slut och de är i starkt behov av nedskrivning. Vd:n berättar för World in Property om åtgärdsplanen

Det är styrelsen i Preservia Hyresfastigheter som har identifierat ett nedskrivningsbehov inom koncernen. Kapitalet i bolaget är i stort sett slut och detta beror enligt vd Topias Riuttamäki bland annat på att bolaget för en tid sedan bytte inriktning.

– I samband med att bolaget har gått från ett fastighetsförvaltande bolag till ett fastighetsutvecklingsbolag har även värderingsmetodiken av bolagets fastighetstillgångar förändrats. Därav har nedskrivningsbehovet uppstått, berättar han för World in Property.

En annan anledning till nedskrivningsbehovet beror på bolagets beslut om att Preservia Fastigheter AB skall minska sitt ägande i Preservia Hyresfastigheter till 25 procent.

Kommer tillbaka

Redan i somras presenterades en åtgärdsplan där bolaget skulle förstärka koncernens kapital med 70 miljoner. Detta skulle göras genom en kvittningsemission.

Denna är inte ännu genomförd, men enligt Topias Riuttamäki kommer bolaget vara på grön kvist i april i år.

– Då avser vi vara klara med åtgärdsplanen och ha återställt det egna kapitalet till bolagets bokslut. Preservia är ett litet bolag som har förhållandevis stora projekt. Efter åtgärdsplanen är genomförd kommer de finansiella kostnaderna minska med 85 procent. Vinsterna på bolagets nuvarande projekt kommer att täcka amorteringarna på obligationslånen. Dessutom har vi låga operativa kostnader vilket gör att vi kan göra mycket med vår nuvarande kassa.

I dag har bolaget ungefär 20 miljoner i likvida medel och de projekt som just nu är i gång kommer inte påverkas utan fortskrider som planerat.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se