Bohild förvärvar  i Helsingborg

Bohild förvärvar i Helsingborg

Bostäder

4 juli 2022

Bohild Fastigheter AB (”Bohild”) har förvärvat tre samhällsfastigheter med total uthyrningsbar area om cirka 12 500 kvm i Helsingborg.

 Förvärvet är Bohilds andra förvärv i Helsingborg och ett betydande komplement till Bohilds befintliga portfölj dominerad av bostadsfastigheter. 

Portföljen består av två skolfastigheter i centrala Helsingborg och en vårdcentral i Berga Industriområde. Merparten av hyresintäkterna kommer från långa avtal med välkända privata aktörer och Helsingborgs Stad. Fastigheterna erbjuder goda förutsättningar för att uppnå avsevärda koldioxidbesparingar genom energiförbättrande åtgärder i linje med Bohilds övergripande strategi. Portföljen har förvärvats av en privat säljare och tillträddes 1 juli 2022.

Förvärvet innebär att andelen samhällsfastigheter i Bohilds fastighetsbestånd stiger till cirka 30%, medan den resterande andelen utgörs av bostadsfastigheter. Bohild har idag ett totalt fastighetsbestånd om cirka 1,8 miljarder kronor baserat på avtalade förvärv.   

Josefin Bergholtz, partner på Brunswick Real Estate och vd Bohild:

”Helsingborg är en av landets snabbast växande städer och vi ser fastigheterna som ett starkt komplement till Bohilds befintliga portfölj. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna vidare i synnerhet med fokus på att få ner deras koldioxidavtryck.” 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se