Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden

Bo Wikare utses till vice VD i Hufvudstaden

Ekonomi

1 oktober 2014

Styrelsen i Hufvudstaden AB har beslutat att fr.o.m. den 1 oktober 2014 utse Bo Wikare till vice VD. 

Bo Wikare har varit anställd i Hufvudstaden sedan 1994 och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, senast som affärsområdeschef Stockholm Östra City. Han ingår sedan 1997 i koncernledningen.

Bland motivationerna för beslutet ligger Hufvudstaden strategi att i framtiden öka sina satsningar på affärsutveckling och kommersiella projekt, varvid Bo Wikare utöver sin roll som affärsområdeschef får ett utökat ansvar för koncernens affärsutveckling.

”Bo Wikares långa erfarenhet och breda kompetens inom fastighetsområdet är en värdefull tillgång för bolaget när vi nu avser att öka våra satsningar på affärsutveckling inom både kontors- och butikssegmentet i såväl Stockholm som Göteborg", säger Ivo Stopner, VD för Hufvudstaden.

För mer information om projektuveckling, se även konferens: Konsultsansvar: Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Hufvudstaden, 

För övrig information, kontakta: 

Ivo Stopner, VD flr Hufvudstaden, Tel: 08-762 90 00.