Black Friday: E-handeln möter inte konsumenternas förväntningar

Black Friday: E-handeln möter inte konsumenternas förväntningar

Ekonomi

24 november 2023

Årets mest intensiva shoppingperiod har startat – Black Friday och julhandeln. En tredjedel av e-handlarna planerar att ta fram Black Friday-erbjudanden men ännu fler kommer att avstå.

 Shoppingbudgeten för det fjärde kvartalet är betydligt lägre än i fjol. Black Friday sticker dock ut - där konsumenterna i stället planerar att spendera mer än tidigare år. Trots att en tredjedel av svenskarna planerar att handla under Black Week uppger två av fem e-butiker att de inte kommer ha några erbjudanden. Samtidigt uppger tre av fem e-handlare att försäljningen under Q4 har stor eller mycket stor betydelse för verksamhetens resultat.

Värde utöver rabatt kan bli avgörande

Mer än en tredjedel av e-handlarna kommer trots allt rida på Black Friday-vågen för att vinna kunderna. Det vanligaste erbjudandet är prissänkning, vilket 66 procent av e-handlarna kommer ta fram. 17 procent kommer att sänka priserna mer i år jämfört med tidigare, men vanligast (46 procent) är att hålla samma prissänkning som förut.

När det kommer till värden utöver rabatt som del av erbjudandet är det relativt få handlare som utnyttjar alla möjligheter. Exempelvis skulle gratis hållbar leverans få var femte konsument att ta del av ett erbjudande, men bland e-butikerna är detta sällsynt. Störst är fri frakt som 17 procent av e-handlarna kommer att inkludera och elva procent adderar en extra gåva. Medan fri frakt och gåva står högt upp på konsumenternas lista, finns det andra uppskattade värden som i låg grad fångas upp av e-butikerna. Var tionde konsument skulle välja ett alternativ där en del av köpet går till välgörenhet. Lika många skulle ta del av ett erbjudande där det framgick att butiken har en hållbarhetsprofil.

– För butiker är utmaningen under Black Friday att stå ut i bruset av erbjudanden, ofta finns liknande produkter att köpa hos flera handlare till samma rabatt. Då blir andra typer av mervärden avgörande för konsumentens köpbeslut, säger Oscar Hagman, konsumentanalytiker, Prisjakt.

Konsumenterna är relativt eniga om hur stor rabatten under Black Friday bör vara. Hälften uppger att de förväntar sig en rabatt mellan 24–50 procent. E-handlarna är å andra sidan inte lika samstämmiga. Ungefär en tredjedel uppger att de kommer erbjuda en rabatt mellan 11–20 procent medan en av fem planerar en rabatt på 21–30 procent.

Svag tillväxt i e-handeln inför årets slut

Under årets sista månader finns det alltså chans att hämta hem resultat, men många e-handlare är skeptiska. Över tre av fyra har haft svag, stillastående eller negativ tillväxt under föregående kvartal. Förväntningarna kring nuvarande kvartal ser likadana ut – tre av fyra väntar svag, stillastående eller negativ tillväxt. Räntor, inflation och rådande köpkraft hos svenska hushåll tror e-handlarna fortsatt kommer ge negativ effekt på tillväxten. Men det finns också faktorer som väntas bidra positivt - effektivare marknadsföring, hög efterfrågan samt bättre köpupplevelse ligger i topp.

– Många har låga förväntningar på tillväxt och detta år har stått förhållandevis stilla på den fronten. Samtidigt närmar sig Black Friday och julhandeln där man kan hämta hem försäljning. Hur e-handlarna tar vara på dessa kommer sannolikt spela stor roll. Speciellt i år när konsumenterna kommer spendera mer under dessa helger och mindre däremellan, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Efter ett år med många utmaningar har tre av fyra e-handlare behövt höja sina priser. Två av fem har höjt priserna med en till tio procent – endast en av fem har inte höjt priserna alls. Fokuset framåt kommer ligga på att få in nya kunder, vilket hela sex av tio uppger. En fjärdedel kommer satsa mest på lojalitet och därmed öka andelen återvändande kunder.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se