Blågula storsatsningar  i Finland
Heimstaden Bostad har köpt 242 befintliga hyresrätter i Helsingfors för 215 miljoner kronor. Bolaget siktar på fortsatt finsk expansion och egen förvaltningsorganisation i landet.

Blågula storsatsningar i Finland

Transaktion

16 augusti 2021

Nu följer Heimstaden Nyfosa exempel och storsatsar på fastigheter i Finland, samtidigt som landets ekonomi uppvisar nya styrkebesked.

Nyfosa inledde sin satsning på den finska fastighetsmarknaden i början av juli. Först förvärvades fem fastigheter i de finska regionsstäderna Oulu och Tampere för 209 miljoner kronor.

Dessa fastigheter kommer att hanteras av Brunswick Real Estate vars ägarandel i förvärvet utgör tio procent.

Redan dagen efter kom nästa finska affär då Nyfosa köpte en portfölj med nio kontorsfastigheter och en projektfastighet i den finska universitetsstaden Jyväskylä till ett totalt värde om cirka 2,1 miljarder kronor.

Portföljen köptes av Castellum, som bara en vecka tidigare i sin tur köpt portföljen av finska Kielo, med Brunswick Real Estate och Blackstone Tactical Opportunities som ägare. Även här blir Brunswick kvar som delägare, om än till bara 1,9 procent.

Och den 19 juli var det dags för ett tredje förvärv i Finland. Nyfosa köpte då en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge för cirka 149 miljoner kronor.

Finska förvärv för 2,5 miljarder

På knappt två veckor skaffade sig alltså Nyfosa fastigheter i Finland för totalt nästan 2,5 miljarder kronor.

– Vi fortsätter arbetet med att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv ger oss moderna fastigheter i bra lägen med två väletablerade hyresgäster på långa hyresavtal, kommenterar Stina Lindh Hök, VD på Nyfosa, bolagets senaste finska affär.

Sagax delägare i finska Cibus

Samtidigt har Sagax, som för övrigt nu äger över tio procent i Nyfosa, rumsterat om i sina finska innehav.

Nyligen sålde Sagax livsmedelsfastigheter i Finland för 715 miljoner kronor till Cibus. En del av betalningen görs med aktier. Därmed blir Sagax delägare i finska Cibus.

– Merparten av de fastigheter som nu avyttras ingick i den opportunistiska investering om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax genomförde 2016 och som i och med försäljningen avvecklas. Sagax har under innehavstiden renodlat beståndet och förlängt hyresavtalen. Långsiktigt bedömer vi dock att fastigheterna passar Cibus bättre. Vi ersätter därför ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning, säger Sagax VD David Mindus.

Alltså ser Sagax ett fortsatt intresse i att finnas med på den finska fastighetsmarknaden.

Heimstaden gör långsiktig satsning

Och nu har även Heimstaden beslutat att etablera sig i Finland. Den 20 juli förvärvade Heimstaden Bostad 242 befintliga hyresrätter i Helsingfors för 215 miljoner kronor.

Målet är fortsatt expansion i landet – främst i Helsingforsområdet – och att bygga upp en egen finsk förvaltning.

– Förutsättningarna på den finska bostadsmarknaden är attraktiva, särskilt i huvudstadsregionen i och omkring Helsingfors, där varierande hushållsformationer och stark ekonomisk tillväxt stödjer en långsiktig efterfrågan på bostäder. Det fina läget bostäderna har i kombination med överkomliga prisnivåer, lägger grunden för en attraktiv riskjusterad avkastning, säger Christian Fladeland, investeringschef på Heimstaden.

– Vi är glada över att etablera oss i Finland, det är ett naturligt steg i vår expansion givet att vi redan verkar i resterande nordiska länder. När vi blivit tillräckligt stora kommer vi att etablera en egen förvaltning i Helsingfors och vi ser fram emot att förse den finska marknaden med långsiktigt hållbara och omtänksamma boenden, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden.

Ekonomiska styrkebesked

Finland starka ekonomiska utveckling stannade liksom i många andra länder upp under det första Corona-året. Men nu visar landets ekonomi förnyad kraft, trots sommarens fjärde pandemivåg.

Ett styrkebesked är att antalet heltidspermitterade har sjunkit. Vid slutet av juni var 34 000 personer heltidspermitterade, vilket är 83 000 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa arbetssökande sjönk med 101 000 under samma referensperiod. Och suget efter arbetskraft är mycket stort inom flera sektorer i landet, uppger Finska Arbets- och näringsministeriet.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se