Bjerkelius-affären kan leda till lagförändring Efter TV4:s inslag om bulvanaffärer vill justitieminister Morgan Johansson se ett nytt och modernt regelverk, där det finns någon form av prövning av vem som får köpa hyresfastigheter.

Bjerkelius-affären kan leda till lagförändring

Juridik

22 oktober 2021

Justitieminister Morgan Johansson öppnar för en lagändring efter TV4:s inslag om en misstänkt bulvanhärva vid ombildning till bostadsrätter. Mofasts tidigare VD Mathias Bjerkelius pekas ut som en av huvdmännen i härvan.

– Det är viktigt att se till att hålla fastighetsmarknaden seriös. Där ska seriösa aktörer finnas. Vi vet att den utnyttjas av andra krafter också. Det kan vara organiserade kriminella. Man kan använda fastighetsmarknaden för penningtvätt exempelvis. Det finns ingen som helst kontroll över detta, säger Morgan Johansson till TV4 Nyheterna.

Han menar att det kan vara dags för en skärpt lagstifning på området, efter TV4:s inslag.

TV4 Nyheterna har i en rad inslag lyft fram en misstänkt bulvanhärva. Som huvudmän i härvan pekas tre personer ut; Mofasts tidigare VD Mathias Bjerkelius, hans affärspartner och styrelseledamoten i Mofast Eric Fischbein samt en toppmäklare i Stockholm.

Enligt TV4 Nyheterna ingår fastighetsaffärer värda över 100 miljoner kronor i i härvan.

Metoden som ska ha använts i härvan skulle enligt TV-inslagen ha gått till på följande vis:

*Vid ett flertal tillfällen, när deras bolag köpt fastigheter, har Fischbein och Bjerkelius ändrat sin folkbokföringsadress – trots att de egentligen inte flyttat.

*I dokument från Skatteverket framgår det att de båda, samt ytterligare ett stort antal personer under kort tid folkbokfört sig på olika fastigheter, som Fischbein och Bjerkeilus sedan köpt och därefter sålt vidare.

*Detta ha möjliggjorts genom att de inblandade kunnat tvinga fram ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter, i fastigheter där de egentligen inte bott.

*Vid samtliga dessa affärer har toppmäklaren varit inblandad.

*Fischbein, Bjerkelius och mäklaren har undertecknat dokumenten från köpstämmorna där bulvanerna röstat.

Efter avslöjandena har Bjerkelius avsatts som VD i Mofast och bolaget har tillsatt en utredning i frågan. Även mäklaren har tagits ur tjänst.

De utpekade har avböjt ytterligare kommentarer till TV4 efter det inledande inslaget, enligt TV-kanalen.

World in Property har varit i kontakt med Mathias Bjerkelius som tackade nej till att kommentera frågan.

Nu återstår att se vad Mofasts interna utredning och eventuella rättsliga efterspel kan påvisa och kanske leda vidare till.

Klart är hur som helst att justitieministern nu vill överväga en lagändring för att minska möjligheterna till den typ av bulvanaffärer som det hela handlar om.

Morgan Johansson understryker att en eventuell lagändring inte ska leda till det typ av tungrott regelverk som fanns tidigare och avskaffades för ett antal år sedan.

Han vill se en ny och modern variant av detta tidigare regelverk, där det finns någon form av prövning av  vem som får köpa hyresfastigheter.

Med andra ord kan detta bli en tämligen omfattande nurodning för den svenska fastighetsmarknaden.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se