BIM börjar bli strategi i byggföretagen

BIM börjar bli strategi i byggföretagen

Analys

30 juni 2022

Byggbranschens ledningsgrupper börjar se BIM som en del av sin strategi men Sverige får passa sig för att inte bli omkört av andra länder.

 Bland annat Norge ligger väl framme när det gäller digital informationshantering i branschen.

Så kan man sammanfatta en spaning som Susanne Nellemann Ek, vd i organisationen BIM Alliance, gör efter Stora BIM-dagen i Stockholm i maj.

– Ett steg framåt är verkligen att bolagens ledningsgrupper nu börjar se BIM och digital information som en del av sina ledningsstrategier, att man ser nyttan, ytterst den ekonomiska nyttan, säger hon. Bland annat vittnade man från Akademiska Hus om möjligheterna att optimera utnyttjandet av sina lokaler och från Jernhusen om nyttan i att alla aktörer och parter i ett projekt, som exempelvis projekt Centralstaden, har samma information, ser samma saker.

– Vi har tydligt tagit ett steg framåt, företagen skaffar sig en tydlig agenda kring vad de vill ha den digitala informationen till och då blir man ju också en bättre kravställare.

”Sverige får passa sig”

Sverige har länge legat långt framme på området digital information i byggbranschen och har kanske nöjt sig med det. Men, menar Susanne Nellemann Ek, det finns andra som kanske rent av har kommit längre.

– Man måste genomföra digitaliseringen på riktigt. Ute i Europa finns fina exempel på hur man utnyttjat potentialen med BIM fullt ut, medan vi i Sverige kanske fortsatt att projektera på ett traditionellt sätt och sedan tagit hjälp av en BIM-samordnare. Man har fortsatt som man alltid gjort istället för att ta del av de genvägar som tekniken erbjuder.

– Att arbeta med digital informationshantering kräver många standarder och att vara med att sätta standarder ger flera nyttor. Bland annat att vi med svenskt kunnande kan vara med och påverka, kan ta hem goda exempel och kan visa upp och profilera oss internationellt.

– I Norge leder man nu den europeiska standardiseringskommittén CEN/ISO för BIM och digital informationshantering, bland annat kring digitala tvillingar, som också svenska bolag sneglar på. Sverige har inte riktigt varit med i de här sammanhangen, men man får gärna ta kontakt med oss på BIM Alliance så lotsar vi rätt, säger Susanne Nellemann Ek.

Själv har hon besök på ”buildingSMART international” konferens ”International council” i Schweiz i juni på sin agenda.

– Jag vill bilda mig en uppfattning om läget och föra hem de senaste tankarna till Sverige för att kunna engagera fler bolag i arbetet. Bland annat handlar det om standarder för utbyte av information i ”öppet format”. Exempelvis NCC och Jernhusen har visat stort intresse för detta, vilket de gav tydliga besked om på Stora BIM-dagen i maj.

Stödjer transformationen

BIM står för Building Information Model och handlar om strukturerad informationshantering, skapandet av virtuella modeller av verkligheten för att samla och organisera information för en byggnads hela livscykel.

BIM Alliance ändamål är att främja ett digitalt obrutet informationsflöde genom alla processer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för implementering, forskning och utveckling av digitala processer för information och öppna standarder hos sektorns alla aktörer och för kompetensutveckling på området.

Och Susanne Nellemann Ek rundar av:

– Vår uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling. Vi är en arena för diskussion, formulering och förmedling. Vi bidrar till kompetensutveckling och främjar erfarenhetsutveckling, medverkar till utveckling av ny kunskap, leder och driver arbetet kring standarder och verkar för ökad digitalisering och BIM-användning i sektorn, både nationellt och internationellt.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se