Biljana Pehrsson till Einar Mattssons styrelse

Biljana Pehrsson till Einar Mattssons styrelse

 

26 februari 2016

Einar Mattsson-koncernens ägarråd avser att vid 2016 års bolagsstämma i maj utse två nya ledamöter till koncernstyrelsen. Det är Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden och Leif Johansson, Industrial Advisor på Ratos som föreslås ta plats i koncernens styrelse.

Einar Mattsson-koncernens ägarråd avser att vid 2016 års bolagsstämma i maj utse två nya ledamöter till koncernstyrelsen. Det är Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden och Leif Johansson, Industrial Advisor på Ratos som föreslås ta plats i koncernens styrelse.

- Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Biljana och Leif i styrelsen. Deras breda erfarenhet av fastighetsbranschen och andra styrelseuppdrag innebär att vi även fortsatt har en hög fastighetskompetens och en strategisk spets i styrelsen. Det är också personer som vi vet kommer bidra till våra ambitioner som en långsiktig aktör, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet.

Övriga ledamöter i styrelsen kommer vara ordförande Arne Karlsson samt Anders Ränk, Kristina Ränk och Stefan Ränk.

Vid stämman 2016 lämnar Marianne Ränk, Ristjan Ränk, Lennart Bernhardtson och Henrik Didner styrelsen. Marianne och Ristjan avslutar därmed ett livslångt professionellt engagemang i Einar Mattsson-gruppens verksamheter. Vid årsskiftet slutfördes och formaliserades en succession som innebär att ägandet av Einar Mattsson-gruppen nu i sin helhet gått över till tredje generationens familjeföretagare - Anders, Kristina och Stefan Ränk.

- Under Mariannes, Ristjans, Lennarts och Henriks tolv år i Einar Mattsson-koncernens styrelse har Einar Mattsson växt till att bli den största privata bostadsfastighetsägaren i Stockholm stad, en betydande och efterfrågad förvaltnings- och byggentreprenör samt en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Vi är mycket tacksamma för deras insatser och gläds åt att arbeta vidare med dem alla i andra roller, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet

Om Biljana Pehrsson Född 1970. VD på Kungsleden sedan september 2013. Styrelseledamot i Kungsleden från 2011 till 2013. Innan Biljana tillträdde om VD på Kungsleden var hon vice VD och Head of Real Estate på East Capital Private Equity och dessförinnan VD på Centrumutveckling. Utbildning Civilingenjör KTH, Stockholm.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Om Leif Johansson Ingenjörs- och ekonomutbildning. Industrial Advisor på Ratos och rådgivare till Ratos sedan 2013. Styrelseuppdrag i Ratos innehav: Ordförande i Euromaint. Ledamot i ArcusGruppen. Suppleant i Aibel. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aalborg Ejendom och Fort Nox AB. Ledamot i Inwido och Profura AB. Tidigare Vice VD och Investment Director Ratos, VD/Koncernchef LB-Invest, ledande befattningar inom Procuritas KB samt eget konsultbolag.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information kontakta: Anders Ränk Ordförande i ägarrådet 08-586 263 00