Previous Next

Bildextra: ABB miljardbygger i Västerås

Stadsutveckling

14 september 2023

ABB satsar 280 miljoner dollar, drygt 3,1 miljarder kronor, i uppbyggandet av en modern robotfabrik i Västerås.

Satsningen innebär en betydande uppgradering av verksamheten i Västerås och följer investeringar i Kina och USA. Ett integrerat Robotics Campus på 65 000 kvadratmeter ersätter befintliga anläggningar och samlar automatiserad tillverkning, FoU, kundupplevelsecenter och utbildningscenter under ett tak för att utveckla nästa generations teknologier möjliggjorda av AI, vilket stärker företagets globala ledarskap.

- Investeringen i vårt nya Campus drivs av kundernas efterfrågan och den förväntade marknadstillväxten, säger vd Björn Rosengren i ett pressmeddelande.

ABB:s nya Campus kommer att möjliggöra ett nära samarbete med kunder och partners för att utveckla robotik- och automationslösningar i en säker och funktionell miljö. Kunderna kommer att kunna testa sina lösningar och experimentera med de senaste innovationerna inom automation på plats. Därtill kommer medarbetare, besökare och studenter att kunna ta del av ett öppet och livligt campus, både under och efter kontorstid.

- Vår nya, hållbara anläggning i Sverige kommer att ligga där allt en gång började för ABB Robotics globala innovation, som startade med ABB:s utveckling av världens första kommersiella helelektriska robot för nästan 50 år sedan", säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics och fortsätter:

- I vårt nya FoU-center fokuserar vi på utvecklingen av ny digital teknologi möjliggjord av AI, vilket gör robotar alltmer tillgängliga samtidigt som tröskeln för användning i alla branscher sänks.

Det 65 000 kvadratmeter stora campuset blir en modern arbetsplats för ABB Robotics 1 300 anställda i området och omfattar en ny fabrik, kontor, ett FoU-center, ett kundupplevelsecenter och ett utbildningscenter för kunder och besökare. Den nya fabriken kommer också att använda sig av autonoma mobila robotar (AMR) som en viktig komponent för att transportera material och produkter mellan lagret, monteringsstationer och monteringsavdelningar. Byggnationen är planerad att starta 2024 och kommer att ersätta de nio separata byggnader som har vuxit organiskt sedan 1974 vilka för närvarande utgör robotikverksamheten i Västerås, vilket ytterligare stärker de tvärfunktionella synergierna.

Genom att bygga campuset på Finnslätten i Västerås fortsätter ABB konsolideringen av området som ett automationskluster med närhet till kunder, leverantörer, akademi och partners. Campuset kommer att ge en unik möjlighet att utveckla områdets ekosystem och samtidigt bibehålla snabba ledtider, kortare transporter och ett minskat koldioxidavtryck. Det gör det också möjligt för ABB att dra nytta av de kompetenser och förmågor som ABB Robotics i Sverige har byggt upp under 50 år.

Campuset kommer att byggas i linje med ABB:s hållbarhetsmål för 2030 som syftar till koldioxidneutralitet inom ABB:s verksamhet genom att minska utsläppen av växthusgaser och ett ökat resursbevarande. För att stödja detta kommer hänsyn att tas vid val av byggmaterial och byggprocesser samt användandet av solpaneler på taket.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se