Besqab till börsen - första handelsdag  den 12 juni

Besqab till börsen - första handelsdag den 12 juni

Ekonomi

28 maj 2014

Besqab styrelse har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ.

"Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi (...) Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation", säger Anette Frumerie, VD i Besqab. 

Handeln i Besqabs aktie på NASDAQ OMX Stockholm beräknas påbörjas den 12 juni 2014 under kortnamnet "BESQ". Beräknad likviddag är den 16 juni 2014 för allmänheten och den 17 juni 2014 för institutionella investerare.

För mer information om köp och finansering av fastigheter, se även seminarie om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Besqab, 

För övrig information, kontakta: 

Anette Frumerie, VD för Bedsqab, Email: anette.frumerie@besqab.se