Besqab köper byggrätter av Klövern

Besqab köper byggrätter av Klövern

Transaktion  

19 juni 2017

Bolaget förvärvar två projekt med totalt cirka 200 bostadsbyggrätter med attraktiva lägen i Roslags Näsby, Täby.

 

De cirka 200 byggrätterna som Besqab förvärvar av Klövern ligger i Roslags Näsby i Täby och bostäderna ersätter en tidigare parkeringsplats och butiksbyggnader.

Det ena projektet om cirka 80 bostäder kommer att bidra till att det befintliga gångstråket vid Konvaljparken upplevs som både trevligare och tryggare. Det andra som ligger i söder i Pentavägsområdet möjliggör cirka 120 lägenheter, samt några verksamhetslokaler i bottenvåningen och har en fin grönskande innergård. Boende i de båda fastigheterna kommer att ha direkt närhet till Roslagsbanan.

- Vi har sedan tidigare utvecklat flera områden med eftertraktade bostäder i Täby och det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla Täby, säger Anette Frumerie, vd på Besqab.

Besqab planerar för bostadsrätter i storleksordningen ett- till fyrarumslägenheter.

- Dessa kommer att tilltala en bred målgrupp med personer i olika faser i livet och områdena kommer att skapa nya mötesplatser i en förlängning av kärnan kring Täby Centrum, säger Anette Frumerie.

Planbesked har erhållits från Täby kommun och tillträde sker efter laga kraftvunnen detaljplan. Avtalet med Klövern är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 200 miljoner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se