Besqab förvärvar byggrätter i Solna Besqab bygger även bostäder i Sundbyberg. Skissbild av Brf Silvergjutaren i Sundbyberg.

Besqab förvärvar byggrätter i Solna

Stadsutveckling

18 mars 2014

Besqab förvärvar byggrätter inom kvarteret Charlottenburg i Solna, men en detaljplan för ca. 110 bostadsrättslägenheter.

Besqab  har tecknat avtal om förvärv av byggrätter inom kvarteret Charlottenburg i stadsdelen Råsunda på Solnavägen i Stockholm. Säljare av fastigheten är Niam.

Nu bedrivs arbete med detaljplan för fastigheten om ca. 110 bostadsrättslägenheter. Befintliga byggnader på platsen kommer att rivas och nya flerfamiljshus byggs där istället. Planen har varit utställd för granskning under hösten 2013 och Besqab planerar för säljstart under våren 2014.

"Detta är ett steg i linje med företagets långsiktiga strategi - att utöka vår byggrättsportfölj och vi är glada att ha genomfört den här affären med Niam. Vi tror på Solna, det är en expansiv och spännande kommun där många vill bo och leva", säger Anette Frumerie, VD för Besqab.

För mer information, se även konferens: Konsultsansvar:Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt. 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Besqab, 

För övrig information, kontakta: 

Anette Frumerie, VD för Besqab, Tel: 08-630 16 20, Email: anette.frumerie@besqab.se