Besqab anpassar organisationen för ökad tillväxt Översiktsbild över Strandängarna, ett av företagets projekt.

Besqab anpassar organisationen för ökad tillväxt

Stadsutveckling

19 februari 2014

Besquabs kommunikationsavdelning och affärsområdet region Stockholm omorganiseras och nya medarbetare rekryteras.

"Våra tillväxtmål innefattar såväl att kunna hantera fler bostäder i produktion som att utöka vår byggrättsportfölj. I och med detta behöver vi vara rustade att även kunna bemöta de kommunikativa utmaningarna. Därför är jag väldigt nöjd att vi kunde genomföra dessa rekryteringar", säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Omorganisationen innebär att affärsområdet Region Stockholm delas upp i två delar inom företaget; Stockholms Stad och Stockholms Län. Ansvarig för Stockholms Stad blir nuvarande regionchef Staffan Grundmark och som regionchef för Stockholms Län internrekryteras Lotta Niland. Lotta Niland ingår i ledningsgruppen från och med den 1 januari 2014.

Tidigare marknadschef Rebecca Prytz internrekryteras och bli kommunikationschef med övergripande ansvar för kommunikation, marknad och försäljning. Jenny Garneij, tidigare försäljningsansvarig, bli marknadschef med ansvar för marknadskommunikation.

För att förstärka försäljningssidan har Christer Alsiö rekryterats som försäljningschef. Christer kommer närmast som VD från filmproduktinsbolaget Favela och har stor erfarenhet inom försäljning, bland annat som försäljningschef på DN Bostad. Christer tillträder sin tjänst den 21 februari. 

För mer information, se konferens: Konsultsansvar:Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Besquab, 

För övrig information, kontakta: 

Anette Frumerie, VD för Besquab, Tel: 08-630 16 00

Rebecca Prytz, Markandschef/ Kommunikationschef, Besqab, Tel: 08-630 16 00, Email: rebecca.prytz@besqab.se