Bengt Dahlgren rekryterar hållbarhetsstrateg

Bengt Dahlgren rekryterar hållbarhetsstrateg

Personnytt

27 januari 2021

Bengt Dahlgren stärker sin hållbarhetsposition mot kunder och marknad genom nyrekrytering.

Daniel Oppenheim som kommer att arbeta som senior hållbarhetsstrateg på Bengt Dahlgren i Stockholm är efterlängtad.

Erik Bolander, VD för Stockholmsbolaget kommenterar rekryteringen med orden:

– Bengt Dahlgren är och vill förbli en positiv aktör på marknaden och vi strävar efter att möta våra kunders långsiktiga utmaningar och möjligheter. Vi är i en samhällsförändring, med stora hållbarhetsutmaningar, där framförallt klimatförändringarna påverkar. Detta skapar förutsättningar för hållbar stadsutveckling, ett mer hållbart näringsliv och för våra kunder att agera långsiktigt. Därför välkomnar vi Daniel Oppenheims bakgrund och kompetens som blir en värdefull tillgång för både Bengt Dahlgren och våra kunder framåt.

Daniel har 10 års erfarenhet av att integrera hållbarhet i företags och organisationers verksamheter, varav 8 år som hållbarhetskonsult och managementkonsult från bl.a KPMG, Climate Change and Sustainability Services och managementkonsultfirman Matters Group.

Daniel har arbetat mot ledningsgrupper och hållbarhetschefer inom olika branscher och har därför en bred erfarenhet av olika typer av strategiska hållbarhetsfrågor.

Daniel Oppenheim förstärker Sandra Holmström och Louise Holmstedts avdelningar inom Miljö och Hållbarhet på Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se