Previous Next

Behov av mer juridiskt stöd genom hela byggprocessen

Juridik

13 oktober 2021

I en intensiv byggperiod med allt fler komplexa projekt ökar behovet av juridiskt stöd genom hela byggprocessen. Därför har WERKS Advokater förstärkt med Sofia Sandholm, expert inom entreprenadrätt.

Sofia Sandholm är advokat med inriktning mot entreprenadrätt och har lång erfarenhet från affärsjuridiska byråer och domstolar.

Hon har som rådgivare till beställare arbetat med juridiken i flera stora byggprojekt gällande bland annat flerbostadsområden, infrastruktur och offentliga byggnationer såsom p-hus, sjukhus och museum. Projekten har ägt rum i Stockholm och Göteborg såväl som i övriga landet.

– Just nu är det en mycket spännande period att arbeta med entreprenadrätt – inte minst hos en välrenommerad advokatbyrå med spännande kunder och uppdrag inom fastighetssektorn i expansiva Göteborg, säger Sofia Sandholm som tillträdde sin tjänst hos WERKS Advokater i augusti.

I Göteborgsområdet är WERKS Advokater framstående inom fastighets- och entreprenadrätt, inklusive bland annat tvistelösning, transaktioner, upphandling och skatt.

Bland kunderna finns sedan länge en lång rad ledande fastighetsbolag.

Möter ökat behov inom entreprenadrätt

Med Sofia Sandholm förstärker man nu inom entreprenadrätten.

– Det finns en ökad efterfrågan och ett ökat behov av stöd och rådgivning inom entreprenadjuridik hos våra kunder. Det beror på att det byggs mycket och att det blir allt fler komplexa projekt. Många börjar även inse att det är av stort värde att ha ett bra juridiskt bollplank genom hela projektet, förklarar Sofia Sandholm.

I den intensiva byggperiod som Göteborg och stora delar av landet är mitt inne i just nu, behövs juridiskt stöd genom hela produktionsprocessen.

– Det räcker inte att bara anlita advokater vid avtalstecknandet och när tvister uppstår. I de allt mer tidspressade och komplicerade projekten behövs också löpande rådgivning. Det finns en fullt förståelig risk att man annars fattar beslut och gör överenskommelser som i stunden förefaller praktiska för att komma framåt i projektet, men som inte är så lyckade ur juridisk synpunkt. Det juridiska ”filtret” blir viktigare att ha med hela tiden, menar Sofia Sandholm.

”Viktigt att komma in i tidigt skede”

Hon understryker att det är angeläget att som juridisk rådgivare komma in redan i byggfasens tidiga skede.

– Då har man rätt förutsättningar att lägga en bra grund för att undvika att hamna fel i till exempel tvister om ändrings- och tilläggsarbeten eller hinder. Och till att vara väl insatt i förhållandena för att kunna förutse olika utmaningar samt ge bra rådgivning löpande under processen fram till avslut och överlämning av den färdiga byggnaden.

Genom att beställare anlitar en kompetent jurist från ett tidigt skede och har dennes stöd genom hela byggfasen, kan man spara en hel del tid, pengar och energikrävande problem. Både hos beställare och entreprenör. Detta gäller i allt högre grad ju större och mer komplexa projekten är och särskilt om de kan påverka andra närliggande byggprojekt och aktiviteter.

Vid den här typen av löpande rådgivning är det extra viktigt att lyfta blicken och att som jurist ha den praktiska kontexten i beaktande vid rådgivningen.

Specialister i samverkan

Sofia Sandholm ser också en stor fördel i WERKS arbetssätt.

– Vi är måna om att jobba som ett team för att ge kunden den allra bästa rådgivningen. Det betyder att vi involverar de specialister hos oss som kan bidra bäst i olika delfrågor. Även om exempelvis jag är kundansvarig för ett uppdrag, så tar jag in andra specialister från byrån där det behövs. Det kan bland annat gälla frågor inom offentlig rätt eller speciella fastighetsrättsliga aspekter.

– Med oss kan kunden räkna med en löpande rådgivning som hela tiden inkluderar den expertis som behövs, beroende på vad som uppkommer. Inte minst i entreprenadrätt - från tidigt skede tills den färdiga byggnaden överlämnas och självklart även därefter om det behövs.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se