Batljans SBB-innehav upp en miljard på ett kvartal Ilija Batljans aktier i SBB har ökat i värde med nästan en miljard kronor det senaste kvartalet.

Batljans SBB-innehav upp en miljard på ett kvartal

Ekonomi

1 december 2021

Värdet på Ilija Batljans innehav i SBB har på ett kvartal ökat med nästan en miljard kronor.

Det framgår av Q3-rapporten för Ilija Batljan Invest AB.

För perioden januari-september 2021 redovisar Batljans ägarbolag ett resultat efter skatt på 882 MSEK. Justerad soliditet uppgick till 72%.

Det totala marknadsvärdet för innehavet i SBB var 3 689 mkr i slutet av perioden, att jämföra med 2 706 mkr i slutet av årets andra kvartal.

SBB-aktien har hittils i år stigit i värde med 129,73 procent.

Investeringar i logistikfastigheter är det andra benet i Ilija Batljan Invest och marknadsvärdet för exponering i logistikfastigheter uppgick till 744 mkr i slutet av perioden.

Det område som förväntas växa mest under de närmaste åren är investeringar i innehav som väsentligt bidrar till begränsning eller anpassning till klimatförändringar (hållbara företagsinnehav).

Ilija Batljan Invests JV-bolag Ilija Batljan Invest Fast1 AB var för övrigt näst största ägare i Kungsleden, som nu köpts upp av Castellum.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se