Batljans nya pionjärköp – över halv miljard Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljans nya pionjärköp – över halv miljard

Transaktion

16 maj 2019

Nu kliver Ilija Batljan och hans SBB återigen över landsgränsen. Bolaget premiärköper nytt bestånd i Danmark.

SBB har tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av sex fastigheter i Danmark i Köpenhamns- och Århusregionerna med en total uthyrbar area om cirka 34 000 kvadratmeter varav en skolfastighet om cirka 3 400 kvadratmeter i Köpenhamnsregionen redan har tillträtts.

De totala hyresintäkterna för fastigheterna uppgår till cirka 39 miljoner med ett driftnetto på cirka 36 miljoner. Genomsnittlig löptid på kontrakten i portföljen är cirka 9 år.

Dessa investeringar stärker ytterligare SBB:s ställning som den ledande aktören inom social infrastruktur i Norden.

Fastigheterna som alla är uthyrda till offentligt finansierade verksamheter ligger i attraktiva kommunikationslägen i Danmarks två storstadsregioner.

– Det är spännande att vi nu etablerar oss i Danmark och därmed får exponering mot alla de nordiska välfärdsstaterna samtidigt som vi tittar på förvärv av ytterligare samhällsfastigheter på den danska marknaden, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Tillträden bedöms ske under sommaren 2019.

SBB:s rådgivare i den redan avslutade transaktionen har varit Rubik Properties, och Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se