Batljans nya joint venture
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljans nya joint venture

Bostäder

12 april 2018

I och med ett nytt stort samarbete kommer nu fastighetsjätten att kunna etablera nya hyresrätter på flera orter i landet.

 

Det är byggföretaget Bostadsföretaget Klarabo gör en gemensam affär med SBB om uppförande av hyresrätter i Höganäs, Karlskrona och Falun.

Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 20 000 kvadratmeter BTA. Byggrätterna ska utvecklas med hyresrätter med lägre hyror. I affären förvärvar Klarabo initialt 60-70 procent i tre olika samägda bolag som förvärvar byggrätter av SBB. KlaraBo tar ansvar för uppförande av hyresbostäderna och förvärvar resterande del av bolagen efter färdigställande.

– Vi ser fram emot att utveckla dessa efterfrågade hyresrätter tillsammans med KlaraBo. Genom att nyttja investeringsstödet bidrar vi till att minska bostadsbristen i det bostadssegment där bristen är som störst. Affären visar dessutom hur attraktiva våra byggrätter är även i en tid av viss osäkerhet på marknaden, kommenterar Ilija Batljan, vd, SBB.

I Höganäs och Karlskrona finns färdiga detaljplaner för de aktuella fastigheterna. I Falun väntas detaljplanen vinna laga kraft under 2019.

Affären underlättas också av det statliga investeringsstödet som kommer att utnyttjas i projekten.

– Det här är Klarabos största affär hittills och vi räknar med att kunna uppföra i runda tal 250 lägenheter på de aktuella tomterna. Det är extra glädjande att det görs möjligt genom en affär med SBB och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete som bör bli givande för båda parter och bidra till att förbättra bostadssituationen i Sverige, säger Andreas Morfiadakis, vd, Klarabo.

Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare till Klarabo.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se