Previous Next

Batljans bakslag – därför backar kommunen

Bostäder

20 februari 2019

Det skulle bli en storsatsning på bostäder från SBB:s sida. Men nu backar kommunen och antalet bostäder sjunker kraftigt.

Under 2016 gjorde Ilija Batljans SBB en storaffär där bolaget köpte Gimmels hela fastighetsbestånd på cirka 800 lägenheter i Sundsvall.

I planen från SBB fanns även ett uvecklingsarbete för områdena Ljustadalen och Sundsbruk där bolaget planerade att bygga 200 nya bostäder.

Bland annat ville SBB förtäta områdena och komplettera med fyra nya bostadshus samt göra en påbyggnad med en våning på de befintliga fastigheterna på Hammarvägen i Sundsbruk.

De ville även att Söndagsvägen i Ljustadalen skulle berikas med ytterligare en våning förutom den nyproduktion som gällde fem nya hyreshus.

– Vi äger mycket mark i de två områdena och ser att det finns bra möjligheter till att förtäta. Sedan finns det förstås en efterfrågan efter nya lägenheter på platsen, sa Johanna Peacock, fastighetsutvecklare på SBB då.

Kommunen backar

Kommunen var till en början positiva till expansionsplanerna, men nu drar de i handbromsen. Efter övervägande backar nu stadsbyggnadsnämnden och säger nej till ytterligare byggplaner på befintliga fastigheter, rapporterar Sundsvalls Tidning.

– Det blir inga påbyggnader. Vi ser ett problem med att skapa möjligheter för hiss i hela huset. Det skulle bli för stora ingrepp i de befintliga lägenheterna. Därför säger vi nej till påbyggnader i bägge områdena, säger Hampus Berggren till ST.

Beslutet i högsta instans innebär nu att antalet nya lägenheter sjunker från 200 till cirka 130 stycken. Enligt kommunen är SBB införstådda med beslutet.

– De är med på våra tankar och är väldigt flexibla i sitt sätt att utveckla området. Att bygga till husen på det här sättet innebär också höga kostnader, menar Hampus Berggren i ST.

Detaljplanen är ännu inte klar för projektet utan beräknas vara färdig under andra kvartalet 2020 och en byggstart kan inledas tidigast under hösten samma år.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se