Batljan väntas göra stora miljardköp Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljan väntas göra stora miljardköp

Transaktion

16 augusti 2018

Nu planerar Ilija Batljans SBB att köpa fastigheter för flera miljarder. Redan nu har flera avsiktsförklaringar ingåtts.

SBB deltar för närvarande i förhandlingar avseende förvärv av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 2 miljarder kronor. Avsiktsförklaringar har ingåtts i samtliga fall, varav ett förvärv motsvarar nästan hälften av det totala värdet.

Förvärven utgörs av samhällsfastigheter med långa löptider och nästan 90 procent av fastighetsvärdet utgörs av fastigheter med kommunala hyresgäster. Enligt gällande tidsplaner är avsikten att ingå bindande avtal under tredje kvartalet 2018.

World in Property har sökt Ilija Batljan för en kommentar.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se