Batljan vill sänka belåningen i SBB Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB.

Batljan vill sänka belåningen i SBB

Ekonomi

3 januari 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar två av sina finansiella mål och vill bland annat sänka lånegraden med över fem procent.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att de har uppdaterat två av sina finansiella mål med målet att ytterligare stärka sina finansiella muskler. Uppdaterade finansiella mål är:

  • Att upprätthålla en belåningsgrad under 60% (från 65%)
  • Att ha en räntetäckningsgrad på minst 1,8 gånger (från 1,5 gånger).

– Våra hyresintäkter förbättras och överstiger nu 1,5 miljarder kronor på årsbasis. SBB redovisade justerad soliditet på 36 procent i slutet av Q3 2017 och vi känner oss nu trygga i att skärpa våra finansiella mål. Dessa mål syftar också till att vi i slutet av 2018 ska uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ledande kreditvärderingsinstitut, säger Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Efter förändringen har SBB följande finansiella mål:

  • Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år
  • Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år
  • Belåningsgrad lägre än 60%
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret 2018
  • Soliditet om minst 30%
  • Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr
  • Långsiktigt mål att dela ut 40% av utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)
  • Att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se