Batljan tar plats i Castellums valberedning
Ilija Batljan blir ny ledamot i Castellums valberedning.

Batljan tar plats i Castellums valberedning

Personnytt

20 december 2021

Ilija Batljan tar plats som ny ledamot i Castellums valberedning inför årsstämman i mars.

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2022 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Med anledning av genomförandet av Castellums bud på Kungsleden har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större aktieägare.

Efter kontakter med de större aktieägarna har valberedningen beslutat att Ilija Batljan ska ersätta Mats Gustafsson som ledamot av valberedningen.

Efter förändringen består valberedningen av följande ledamöter:

*Helen Fasth Gillstedt, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder

*Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group

*Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder

*Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest

*Rutger Arnhult, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer, i enlighet med bolagets uppdaterade finansiella kalender, att hållas den 31 mars 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se