Batljan tar in ytterligare 100 miljoner Foto: Riksbanken

Batljan tar in ytterligare 100 miljoner

Ekonomi

8 oktober 2018

Nu har bolaget fått in ytterligare massor av miljoner. Bolaget är eftertraktat bland investerare.

SBB har med stöd av fortsatt efterfrågan från investerare efter den initiala emissionen i september 2018, emitterat hybridobligationer med en volym om 100 miljoner under det existerande ramverket om 1,5 miljarder.

Emissionspriset uppgick till 101,35 procent av nominellt belopp, motsvarande en marginal om 606 räntepunkter till första inlösentillfället, lägre än den initiala rörliga räntan om 3m Stibor + 635 räntepunkter. Total utestående volym under ramverket uppgår till 1,1 miljard.

Hybridobligationerna har en evig löptid och redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

– Emissionspriset visar tydligt att investerarna värdesätter SBB:s ansträngningar att stärka bolagets finansiella ställning", kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se