Batljan tar in kvarts miljon Ilija Batljan, vd SBB. Foto: SBB

Batljan tar in kvarts miljon

Ekonomi

12 mars 2018

Obligationslånet har ett rambelopp på en miljard och kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 365 räntepunkter. Obligationslånet kommer att emitteras per den 16 mars 2018 och har en löptid om drygt tre år med slutligt förfall den 17 maj 2021.

– Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning, detta obligationslån om 250 miljoner kronor är ett led i det arbetet, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Obligationslånet har ett rambelopp om 1 miljard och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se