Batljan storsäljer till Oscar – över miljarden

Batljan storsäljer till Oscar – över miljarden

Transaktion

13 oktober 2020

SBB har ingått ett avtal, villkorat av finansiering, med Oscar Properties om att sälja en fastighetsportfölj för 1,4 mdkr.

Försäljningen inkluderar två kontorsfastigheter direkt ägda av SBB och resterande fastigheter utgörs av SBB:s 50 procent delägda joint venture Valerum.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 1,4 mdkr är i linje med senaste externvärdering. Försäljningen är villkorad av att Oscar Properties erhåller nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

– SBB:s transaktionsteam fortsätter att leverera försäljningar med ambitionen att SBB ska uppnå en BBB+ rating, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se