Batljan säljer byggrätter och bildar JV Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljan säljer byggrätter och bildar JV

Transaktion

21 juni 2018

Försäljningen bedöms påverka bolagets resultat positivt med cirka 50 miljoner för innevarande år.

 

SBB meddelar att de i tre separata affärer avyttrar byggrätter med en beräknad volym på 63 500 kvadratmeter BTA för ett totalt fastighetsvärde om cirka 180 miljoner. Transaktionerna bedöms påverka SBB:s resultat positivt med cirka 50 miljoner för 2018 med hänsyn taget till nuvarande externvärderingar.

SBB säljer byggrätter om 50 000 kvadratmeter BTA till ett JV med KlaraBo. Fastigheterna, som kommer att bebyggas med hyresrätter, är belägna i Kävlinge, Motala, Karlstad, Karlshamn, Sundsvall och Borlänge.

I den nya stadsdelen Nöthagen i Nyköping säljer SBB en byggrätt om 10 000 kvadratmeter till Ahnström & Pyk. I Nöthagen, nära det nya resecentret, omvandlas industrifastigheter till ett modernt bostadsområde. Byggrätterna avser dels konvertering av befintliga industrilokaler dels nya byggrätter. Med Ahnström & Pyks erfarenheter stärks möjligheterna att med stor hänsyn till platsens industrihistoria utveckla levande stadsmiljöer.

I Karlskrona säljer SBB byggrätter om cirka 3 500 kvadratmeter till Bovieran. Köpet innebär att Bovieran etablerar sig i Karlskrona med sitt koncept med bostadsrätter för personer över 55 år.

- Vi är glada över att få bidra till ökad nyproduktion av bostäder med olika upplåtelseformer runt våra större städer. Genom att tillsammans med andra utveckla områdena runt våra förvaltningsfastigheter stärker vi dessutom positionen som ledande aktör inom samhällsfastigheter. Byggrättsförsäljningarna visar också ännu en gång på hur attraktiv vår byggrättsportfölj är, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträde för respektive köpare sker vid lagakraftvunnen detaljplan och fastighetsbildning.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se